Informacja

Sierpień 2, 2018


Stowarzyszenie „Nie lękaj się” informuje, iż uzyskało dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.1- „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.2- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn.

Celem głównym będzie zwiększenie szans na zatrudnienie minimum 29 osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2020 poprzez nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w okresie 01.08.2018-31.12.2019. Dodatkowo projekt zakłada nabycie kompetencji życiowych i społecznych przez minimum 29 osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) do 31.12.2019, nabycie kwalifikacji zawodowych przez wyżej wymienioną grupę, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających aktywność społeczno-zawodową, wzrost poziomu motywacji i samooceny w zakresie aktywności społeczn0-zawodowej i przedsiębiorczości.

Cele projektu będą realizowane poprzez wsparcie indywidualne- diagnoza problemowa, spotkania z psychologiem; wsparcie grupowe z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i edukacyjnej: treningi kompetencji życiowych, społecznych, trening postaw przedsiębiorczych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, terapia zajęć psychoruchowych, udział w kulturze; wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej: wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”, kursy/szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje, 3-miesięczne staże zawodowe.

GRUPA DOCELOWA: 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (ZWS) w wieku 15-64 lata, zamieszkujących obszar objęty Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2020, należących do MOF Olsztyn, w tym 45% osoby nieaktywne zawodowo (18 osób- 1o kobiet, 8 mężczyzn); 55% osoby bezrobotne (22 osoby- 12 kobiet, 10 mężczyzn); 55% kobiety; 60% osoby po 45 roku życia (24 osoby- 13 kobiet, 11 mężczyzn); 70% osoby z niepełnosprawnościami (28 osób- 15 kobiet, 13 mężczyzn).

Festyn “Zaczarowane lata 60-te”

Czerwiec 30, 2016


W rytmie rock & roll’a i big beatu upłynął naszym uczestnikom festyn “Zaczarowane lata 60-te”. Grupa muzyczna działająca w ramach pracowni muzykoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy “BARKA” przygotowała kolorowy program wokalno-taneczny. Nasz Elvis wzbudzał ogólne poruszenie i każdy chciał sobie zrobić z nim zdjęcie. Na scenie grupa zaprezentowała się rewelacyjnie! Darek i Bogusia zaśpiewali niczym Karin Stanek, obie Anie żywiołowo zatańczyły rock&roll’a, Damian był genialnym “Chłopcem z gitarą” a występ Elvisa-Darka, mówiącego do widownii po angielsku wzbudził gromkie owacje.

Festyn Integracyjny “Łączymy Ludzi”

Czerwiec 29, 2016


Już po raz szósty Stowarzyszenie “Nie Lękaj Się” zorganizowało Festyn Integracyjny “Łączymy Ludzi”. W tym roku połączyliśmy to spotkanie z Przeglądem Małych Forma Artystycznych “Podróże BARKĄ 2016”. Dzięki uprzejmości CEiIK na scenie gościliśmy grupy artystyczne z 12 ośrodków województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przegląd otworzył “Hymnem Warmii” olsztyński hejnalista Daniel Rupiński. Podczas prezentacji artystycznych śmialiśmy się, tańczyliśmy i wzruszaliśmy do łez. Zgodnie z ideą przeglądu nie wyłoniono zwycięzców, gdyż każdy kto pojawił się tego dnia na scenie przezwyciężył swoje słabości i tremę i w naszych oczach zasłużył na nagrodę. Po przeglądzie tańczyliśmy do dźwięków Teatru Tańca w wykonaniu Teatru Węgajty, braliśmy udział w warsztatach robienia biżuterii i wiatraczków. Poczęstunek na festyn przygotowała Spółdzielnia Socjalna “BARKA”. Piękna pogoda i wspaniała atmosfera sprawiły, że ciężko było się rozstać. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy ponownie za rok:)

VI Festyn Integracyjny “Łączymy ludzi nikt się nie nudzi”

Czerwiec 2, 2016


Już po raz szósty Stowarzyszenie “Nie lękaj się”, prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy “Barka” oraz Dom Pomocy Społecznej “Barka”, ma ogromną przyjemność zaprosić wszystkich miłośników teatru, dobrej zabawy i propagatorów integracji na VI Festyn Integracyjny “Łączymy ludzi nikt się nie nudzi” połączony z Przeglądem Małych Form Teatralnych “Podróże Barką 2016”. Spotkanie odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 w olsztyńskim CeiIK (ul.Parkowa 1). Rozpoczęcie spotkania planujemy na godz. 10.00.
Celem spotkania jest możliwość zaprezentowania dokonań artystycznych grup działających przy Środowiskowych Domach Samopomocy, Domach Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Domach Dziecka i innych placówkach, podzielenie się radością płynącą ze wspólnego tworzenia oraz spotkanie w atmosferze akceptacji i wparcia dla wszelkich form artystycznej ekspresji.

Program:
10.00 – oficjalne rozpoczęcie Przeglądu
10.30 – początek prezentacji artystycznych
13.00 – poczęstunek
14.00 –ogłoszenie wyników Przeglądu i wręczenie nagród. W trakcie imprezy odbywać się będą animacje artystyczne na świeżym powietrzu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 527 03 94

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej “Barka”

Maj 19, 2016


Stowarzyszenie “Nie lękaj się” informuje, że posiada wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej “Barka” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie. Przyjmujemy osoby z całej Polski. Więcej informacji pod nr tel. 730 008 270 oraz w siedzibie przy ul. Kuronia 5.

IX Turniej Gier Świetlicowych

Kwiecień 18, 2016


5 kwietnia pięcioosobowa drużyna sportowa BARKA wyruszyła pociągiem relacji Olsztyn-Szczytno na IX Turniej Gier Świetlicowych. Wszyscy napełnieni duchem fairplay i uradowani piękną pogodą:) W trakcie turnieju rzucali piłką do kosza, wykonywali slalom, celowali do bramki, rozwiązywali zadania logiczne i odpowiadali na pytania w turnieju wiedzy o ruchu drogowym i pierwszej pomocy. Po odebraniu sportowych trofeów postanowili zwiedzić Szczytno i zjeść pierwsze w tym roku lody. Gratulujemy!:)

Spotkanie Wielkanocne

Kwiecień 18, 2016


W marcu jak co roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało uroczyste spotkanie Wielkanocne dla uczestników ŚDS “BARKA”, mieszkańców DPS “Barka” ich rodzin i opiekunów. W tym roku spotkaliśmy się nareszcie u siebie, w nowo oddanej sali teatralno-kinowej na poddaszu ŚDS “Barka”. Spotkanie rozpoczęły życzenia świąteczne skierowane przez Panią Prezes Stowarzyszenia, Bożenę Reda do wszystkich zgromadzonych gości. Nasi podopieczni przygotowali widowisko teatralne “Przebudzenie wiosny”, które zaprezentowali podczas uroczystości. Zakończyło się ono spaleniem Marzanny a wraz z nią zimowych smutków i zmartwień. Nie zabrakło poświęcenia pokarmów, dzielenia się jajkiem i żurku z białą kiełbasą. Tak więc zima za nami a u nas “Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…”🙂

Dzień Kobiet

Marzec 15, 2016


“W myśl polskiej tradycji, męska część “BARKI” pragnie złożyć Paniom życzenia wszystkiego dobrego” – takim transparentem powitali panowie 8 marca uczestniczki ŚDS “BARKA” i mieszkanki DPS “BARKA”, tłumnie zgromadzone w sali kinowo-teatralnej. Przenieśliśmy się w czasy, gdy Dzień Kobiet był świętem hucznym i obowiązkowym 🙂 Z kronik filmowych dowiedzieliśmy się jak obchodzono ten dzień w latach, które pamiętają niektóre nasze Panie. W radosną atmosferę wprowadził też Panie duet męski, grający i śpiewający przeboje polskiej piosenki, napisane specjalnie z okazji Dnia Kobiet. Oczywiście nie zabrakło serdecznych życzeń skierowanych do naszych Kobiet i symbolicznego goździka. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem polskich przebojów

Zapusty w Barce

Luty 25, 2016


Zapusty w Barce

5 lutego w sali teatralno-kinowej Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” odbyło się przedstawienie “ZAPUSTY” w wykonaniu Teatru Węgajty i Innej Szkoły Teatralnej. Widzowie obejrzeli pochód starych maszkar: szemla, bociana, kozy, pochodzących z tradycji karnawałowych Warmii, przy dźwiękach tradycyjnej muzyki ludowej, śpiewanej białymi głosami i granej na akordeonie, oboju, skrzypcach i bębnie. Aktorzy zaprezentowali wykonane na warsztatach teatralnych nowe maski zapustne i odegrali przygotowane humorystyczne scenki. Na zakończenie wszyscy widzowie zostali zaproszeni do wspólnego tańca przy muzyce tradycyjnej na żywo. Uczestnicy ŚDS “Barka” zadali aktorom pytania na temat tworzenia teatru i jego funkcjonowania, zaprezentowali również śpiewane na zajęciach muzykoterapii piosenki ludowe. Spotkanie należało do bardzo udanych i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli przyjemność goszczenia Teatru Węgajty w naszej Barce.

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"