Stowarzyszenie „Nie lękaj się” oraz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Wygodzie utworzyło Spółdzielnie Socjalną. 27.02.2014 r. dokonany został wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą Spółdznielnia Socjalna „Barka”. Spółdzielnia będzie miała na celu przywrócenia na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób przewlekle psychicznie chorych, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Celem Spółdzielni będzie także realizacja doniosłych celów, takich jak tworzenie więzi oraz integracja społeczna. Spółdzielnia podejmować będzie działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.

Dla realizacji w/w celów Spółdzielnia prowadzić będzie działalność w zakresie:

 • usług gastronomicznych, polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków
 • produkcji i przetwórstwa artykułów spożywczych
 • handlu wyprodukowanymi artykułami spożywczymi
 • usług sprzątających
 • usług konserwatorskich
 • usług pralniczych

 

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Barka” w Olsztynie, ul. Jacka Kuronia 5

Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” w Olsztynie, ul. Jacka Kuronia 4

W ramach prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”:

 1. wspieramy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (oddajemy na aukcję prace wykonane na warsztatach decupage i w pracowni ceramicznej z podpisami sławnych osób mieszkających w Olsztynie),
 2. organizujemy cykliczne wyjścia na basen do Aquasfera w Olsztynie,
 3. organizujemy cykliczne wyjścia na kręgle do kręgielni w Olsztynie,
 4. organizujemy Mszę Świętą oraz spowiedź raz w miesiącu,
 5. organizujemy imprezy urodzinowe uczestników, odbywające się raz w miesiącu (poczęstunek i wspólna zabawa),
 6. organizujemy Bal Karnawałowy,
 7. organizujemy corocznie Turniej o Złotą Barkę (zapraszamy do udziału inne Środowiskowe Domy oraz Warsztaty Terapeutyczne z Olsztyna i okolic),
 8. 8 marca- organizujemy Dzień Kobiet (poczęstunek i wspólna zabawa),
 9. żegnamy zimę, witamy wiosnę- Topienie Marzanny,
 10. przygotowujemy Wielkanoc w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie (święcenie jajek, przedstawienie o tradycjach wielkanocnych, wspólny posiłek),
 11. organizujemy hipoterapię,
 12. przeprowadzamy Festyn „Łączymy ludzi nikt się nie nudzi” (co roku organizujemy dużą imprezę integracyjną, na którą zapraszamy dzieci z Domu Dziecka, przedszkola oraz uczestników innych Środowiskowych Domów Samopomocy z Olsztyna i okolic),
 13. wyjeżdżamy na wycieczkę jednodniową oraz trzydniową nad morze,
 14. przygotowujemy Dzień Chłopaka (wspólny poczęstunek i zabawa),
 15. organizujemy imprezę integracyjną pt. „Latawce, dmuchawce, wiatr”- konkurs puszczania latawców na Lotnisku Dajtki,
 16. organizujemy Andrzejki (wróżby, zabawa i wspólny poczęstunek),
 17. przygotowujemy Wigilię w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie (dzielenie się opłatkiem, kolędowanie, występ grupy teatralnej, jasełka),
 18. prowadzimy terapie zajęciowe,
 19. świadczymy pomoc psychologa dla uczestników i ich rodzin,
 20. prowadzimy całodobowy trening umiejętności życiowych (hostel dla 10 osób).
Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"