• Dom Pomocy Społecznej „Barka”, ul. Jacka Kuronia 5 w Olsztynie – dla 86 osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"