• Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi w Olsztynie – ul. Jacka Kuronia 4, www.barka.olsztynpl

 

  • Dom Pomocy Społecznej „Barka” dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych w Olsztynie – ul. Jacka Kuronia 5

 

  • Utworzenie Spółdzielni Socjalnej „Barka” w celu przywrócenia na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób przewlekle psychicznie chorych, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa.
Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"