Seminarium podsumowujące zrealizowany projekt “Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Styczeń 8, 2016

16 grudnia 2015 r. odbyło się seminarium podsumowujące zrealizowany projekt “Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Seminarium połączone zostało z corocznym spotkaniem wigilijnym organizowanym przez Stowarzyszenie “Nie lękaj się”. Cała impreza miała miejsce w Olsztyńskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (ul. Parkowa 1). Podczas seminarium pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” oraz Domu Pomocy Społecznej “Barka” prowadzonych przez Stowarzyszenie zaprezentowali rezultaty poszczególnych działań związanych z projektem. Miejsce miały wystąpienia specjalistów i zaproszonych gości a uczestnicy i mieszkańcy ŚDS “Barka”, DPS “Barka” oraz innych domów, placówek, instytucji z całego województwa warmińsko-mazurskiego, którzy byli docelowymi adresatami realizowanego projektu przedstawili umiejętności, jakich się nauczyli podczas jego trwania- przeszkolone osoby z zakresu fitness i zdrowego stylu życia pokazały i przeprowadziły rozgrzewkę całego ciała dla wszystkich zebranych w sali olsztyńskiego CEiK’u a osoby biorące udział w spotkaniach studyjnych w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego odgrywali scenki, na których prezentowali jak należy się zachować podczas sytuacji zagrażających zdrowie i życie czy w jaki sposób przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO)- udzielić pierwszej pomocy. Wręczone zostały certyfikaty ukończenia szkolenia 10 osobom z ŚDS “Barka” i DPS “Barka” z zakresu fitness przez przedstawicieli Instytutu Sportu i Rekreacji w Olsztynie oraz ciąg dalszy miała miejsce promocja numeru alarmowego pod hasłem “112- RATUJE ŻYCIE”. Druga część całego spotkania poświęcona była spotkaniu wigilijnemu. Zarząd Stowarzyszenia “Nie lękaj się” oraz wszyscy goście złożyli sobie życzenia, łamiąc się przy tym opłatkiem. Grupa teatralna z ŚDS “Barka” wystąpiła z przedstawieniem “idą święta…”, a na koniec śpiewano wspólnie kolędy, rozdano prezenty oraz częstowano się potrawami i przysmakami wigilijnymi przygotowanymi przez Spółdzielnię Socjalną “Barka”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym za tak liczne przybycie i zaangażowanie się w realizację projektu oraz wzięcie udział we wspólnym kolędowaniu.

 

Udostępnij

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"