Dane kontaktowe

Stowarzyszenie „Nie lękaj się”
ul. Jacka Kuronia 4
10-165 Olsztyn

sekretariat.nielekajsie@gmail.com

Sekretariat 530 005 382
Księgowość 530 005 382

 

DPS

Z-ca Dyrektora
(oraz w sprawach dotyczących przyjęć podopiecznych)
730 008 270
Kierownik zmiany 731 019 711
Pracownik socjalny 730 009 248
Opiekun I piętra 690 893 344
Opiekun II piętra 690 893 344
Opiekun III piętra 690359 406
Pokój pielęgniarek 89 512 23 22

 

Dom Pomocy Społecznej „Barka”

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"