ZAPUSTY 2016

Luty 5, 2016

5 lutego, o godz. 10.30 w sali teatralno-kinowej Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie
Teatr Węgajty i Stowarzyszenie “Nie Lękaj Się” zapraszają na
ZAPUSTY 2016– widowisko maskowe, muzyka tradycyjna i taniec.
Prolog widowiska to pochód starych maszkar, o kształtach zwierzęcych i ludzkich. Pochodzą one z różnych tradycji karnawałowych, niektóre odnalezione zostały w Węgajtach na strychach starych domów. Pokaz starych maszkar jest wstępem do scen, w których używane są nowe maski, przygotowane specjalnie na aktualną okazję.
Widowisko wystawia grupa Innej Szkoły Teatralnej w Węgajtach.
Inscenizacja: Wacław Sobaszek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Udostępnij

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"