Turniej o „Złotą Barkę”

Luty 25, 2016


Turniej o „Złotą Barkę”

Już po raz szósty 9 lutego odbył się Turniej o „Złotą Barkę” połączony z balem karnawałowym. W Olsztyńskim Centrum Bowlingu zacięcie rywalizowały ze sobą drużyny z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy z Olsztyna i okolic. Walka była wyrównana ale zwycięzca mógł być tylko jeden. W tym roku turniej wygrała drużyna z Domu Pomocy Społecznej w Spychowie. Gratulujemy! Po zakończeniu turnieju odbył się bal karnawałowy, czyli wspólna zabawa przy muzyce disco, malowanie twarzy, konkurs na najlepszy strój karnawałowy, liczne konkursy z nagrodami i pyszny poczęstunek. Niestety, to co dobre szybko się kończy – zapraszamy za rok na kolejny Turniej o „Złotą Barkę”.

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Luty 11, 2016


PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ORAZ ZABURZONYCH PSYCHICZNIE

Stowarzyszenie “Nie lękaj się” jest Organizacją Pożytku Publicznego i prowadzi dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy “Barka” dla 60 osób (w tym 10 miejsc pobytu całodobowego- hostelowego) oraz całodobowy Dom Pomocy Społecznej “Barka” również dla 60 osób. Świadczy szeroko pojęte usługi na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zaburzonych psychicznie w celu poprawy i zaspokojenia ich potrzeb życiowych i społecznych. Zarząd Stowarzyszenia, pracownicy oraz wszyscy mieszkańcy zwracają się z ogromną prośbą do każdej osoby z otwarty sercem, która chciałaby pomóc Naszemu Stowarzyszeniu o przekazanie 1% podatku. Jak to zrobić ?? To proste- wystarczy podać numer KRS 0000332603 Stowarzyszenia “Nie lękaj się” w składanym zeznaniu podatkowym za rok 2015. Numer KRS wpisujemy w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) i wyliczamy kwotę”. Resztą zajmie się urząd skarbowy. Pamiętajmy, iż przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU ORAZ INNYCH DAROWIZN NA RZECZ STOWARZYSZENIA “NIE LĘKAJ SIĘ” SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Rachunek do wpłat 1% podatku oraz innych darowizn:
53 8313 0009 0039 0000 2000 0030

ZAPUSTY 2016

Luty 5, 2016


5 lutego, o godz. 10.30 w sali teatralno-kinowej Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie
Teatr Węgajty i Stowarzyszenie “Nie Lękaj Się” zapraszają na
ZAPUSTY 2016– widowisko maskowe, muzyka tradycyjna i taniec.
Prolog widowiska to pochód starych maszkar, o kształtach zwierzęcych i ludzkich. Pochodzą one z różnych tradycji karnawałowych, niektóre odnalezione zostały w Węgajtach na strychach starych domów. Pokaz starych maszkar jest wstępem do scen, w których używane są nowe maski, przygotowane specjalnie na aktualną okazję.
Widowisko wystawia grupa Innej Szkoły Teatralnej w Węgajtach.
Inscenizacja: Wacław Sobaszek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

VI Turniej o Złotą Barkę

Styczeń 28, 2016


Stowarzyszenie „Nie lękaj się”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić Państwa na VI Turniej o Złotą Barkę, połączony z balem karnawałowym, który odbędzie się dnia 09 lutego 2016 roku o godzinie 10.30.
W tym roku ponownie bawić się będziemy w Olsztyńskim Centrum Bowlingu przy ulicy Kromera 3. W ramach zawodów odbędzie się konkurs gry w kręgle. Serdecznie zapraszamy 5 – osobową drużynę wraz opiekunem, który również weźmie udział w zawodach. Zapewniamy poczęstunek, miłą atmosferę oraz wspaniałą zabawę.
Prosimy o pisemne (sdsbarka@wp.pl) bądź telefoniczne (tel/fax: 89 527 03 94) potwierdzenie przybycia do dnia 5 lutego 2016 r.

Plan imprezy:
10.30 – 11.00 – przywitanie gości, przydzielenie poszczególnym grupom torów, rozpoczęcie turnieju
11.00 – 12.30 – rozgrzewka, rozgrywki pomiędzy grupami biorącymi udział w imprezie
12.30 – 13.00 – podsumowanie turnieju, wręczenie nagród i upominków
13.00 – 14.00 – poczęstunek, bal karnawałowy, konkursy

VI Turniej o Złotą Barkę pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Seminarium podsumowujące zrealizowany projekt “Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Styczeń 8, 2016


16 grudnia 2015 r. odbyło się seminarium podsumowujące zrealizowany projekt “Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Seminarium połączone zostało z corocznym spotkaniem wigilijnym organizowanym przez Stowarzyszenie “Nie lękaj się”. Cała impreza miała miejsce w Olsztyńskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (ul. Parkowa 1). Podczas seminarium pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka” oraz Domu Pomocy Społecznej “Barka” prowadzonych przez Stowarzyszenie zaprezentowali rezultaty poszczególnych działań związanych z projektem. Miejsce miały wystąpienia specjalistów i zaproszonych gości a uczestnicy i mieszkańcy ŚDS “Barka”, DPS “Barka” oraz innych domów, placówek, instytucji z całego województwa warmińsko-mazurskiego, którzy byli docelowymi adresatami realizowanego projektu przedstawili umiejętności, jakich się nauczyli podczas jego trwania- przeszkolone osoby z zakresu fitness i zdrowego stylu życia pokazały i przeprowadziły rozgrzewkę całego ciała dla wszystkich zebranych w sali olsztyńskiego CEiK’u a osoby biorące udział w spotkaniach studyjnych w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego odgrywali scenki, na których prezentowali jak należy się zachować podczas sytuacji zagrażających zdrowie i życie czy w jaki sposób przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO)- udzielić pierwszej pomocy. Wręczone zostały certyfikaty ukończenia szkolenia 10 osobom z ŚDS “Barka” i DPS “Barka” z zakresu fitness przez przedstawicieli Instytutu Sportu i Rekreacji w Olsztynie oraz ciąg dalszy miała miejsce promocja numeru alarmowego pod hasłem “112- RATUJE ŻYCIE”. Druga część całego spotkania poświęcona była spotkaniu wigilijnemu. Zarząd Stowarzyszenia “Nie lękaj się” oraz wszyscy goście złożyli sobie życzenia, łamiąc się przy tym opłatkiem. Grupa teatralna z ŚDS “Barka” wystąpiła z przedstawieniem “idą święta…”, a na koniec śpiewano wspólnie kolędy, rozdano prezenty oraz częstowano się potrawami i przysmakami wigilijnymi przygotowanymi przez Spółdzielnię Socjalną “Barka”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym za tak liczne przybycie i zaangażowanie się w realizację projektu oraz wzięcie udział we wspólnym kolędowaniu.

 

Seminarium podsumowujące projekt

Grudzień 10, 2015


Zarząd Stowarzyszenia „Nie lękaj się”, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”, Domu Pomocy Społecznej „Barka” oraz Spółdzielni Socjalnej „Barka”

zapraszają na seminarium podsumowujące realizowany projekt „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się 16-go grudnia 2015 roku w Olsztyńskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (ul. Parkowa 1) od godziny 10.00. Seminarium będzie połączone z rokrocznie już organizowanym przez Stowarzyszenie spotkaniem wigilijnym. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną rezultaty poszczególnych działań związanych z projektem, wystąpienia specjalistów i zaproszonych gości ,świąteczny występ grupy teatralnej z Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”, mikołajkowe niespodzianki oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

 

 

„RAJ(D) DLA DUSZY I CIAŁA”

Wrzesień 1, 2015


Zarząd Stowarzyszenia “Nie lękaj się”, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy “Barka”, Domu Pomocy Społecznej “Barka”, Spółdzielni Socjalnej “Barka”, w ramach konkursu “Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zapraszają wszystkie placówki, ośrodki wsparcia oraz wszystkich chętnych na rowerowy “RAJ(D) DLA DUSZY I CIAŁA” ścieżkami rowerowymi do Aeroklubu w Olsztynie, który odbędzie się 9 września 2015 r. W tym celu Stowarzyszenie wynajmie 100 sztuk rowerów dla osób, które chciałyby wziąć udział w rajdzie a nie posiadają własnego. Po rajdzie odbędzie się piknik integracyjny, na którym przeprowadzony zostanie kurs pierwszej pomocy przez ratowników medycznych Domu Pomocy Społecznej “Barka”, pokaz karetki medycznej, loty balonem oraz wypuszczenie 1000 sztuk białych balonów z informacją “112-RATUJE ŻYCIE”. W trakcie odbywać się będzie również coroczna impreza Stowarzyszenia “Dmuchawce, latawce, wiatr…”- konkurs puszczania latawców. Zorganizowana zostanie również zabawa taneczna przy udziale zespołów muzycznych, ognisko oraz poczęstunek. Więcej informacji pod numerem telefonu 89 527 03 94.

Stowarzyszenie "Nie Lękaj Się"